Sprawdzenia (plany, sprawozdania)

Wyznaczony Inspektor ochrony danych zgodnie z art. art. 39 ust. 1 ma następujące zadania m.in.: informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie. Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.

Można więc przyjąć, że aktywność inspektora ochrony danych w tym zakresie nie powinna mieć charakteru jednorazowego, a charakter ciągły i długofalowy, aby to osiągnąć nieodzowne wydają się audyty – pierwszy wstępny oraz cykliczne, które powinny być przeprowadzane raz w roku lub częściej, jeżeli pojawią się znaczące zmiany w firmie mające wpływ na ochronę danych osobowych.

W zależności od branż każdy IOD ma opracowane własne wzory audytów, które są dla niego najlepiej dopasowane, i w które nie ingerujemy. Program RODO-ONLINE.EU wychodząc naprzeciw, daje możliwość korzystania z kategorii SPRAWDZENIA/PLANY, gdzie możemy zaplanować audyty i ich zakres, dodać załączniki i uwagi. Natomiast SPRAWDZENIA/SPRAWOZDANIA wybieramy po przeprowadzonym audycie, opisujemy czy był doraźny czy zlecony, jakiego okresu dotyczył, jaki miał zakres, jaki jest stan faktyczny, jakie są zalecenia, jakie są uwagi, bardzo pomocne jest dodanie załącznika, gdzie możemy załączyć swój przeprowadzony audyt papierowy/elektroniczny w formie np. skanu, zdjęcia, pliku PDF. Wtedy mamy je zawsze „pod ręką” i możemy planować dalsze działania / sprawdzenia np. zaznaczając odpowiednie adnotacje w kalendarzu wbudowanym w program. Wypróbuj wersje darmową i sprawdź jak działa system więcej na https://rodo-online.eu/ .