Usługi IOD


Przejęcie funkcji
Inspektora Ochrony Danych

Wykorzystaj wiedzę naszych ekspertów – powierz nam obowiązki Inspektora Ochrony Danych (IOD). 
Nasz doświadczony zespół specjalistów zapewni Państwu skuteczne przestrzeganie zasad ochrony danych w organizacji.

wykonanie audytu wstępnego,

opracowanie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych,

weryfikację poprawności przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO oraz z ustawą o Ochronie Danych Osobowych,

opracowanie sprawozdań i udział w kontrolach PUODO,

szkolenie pracowników i osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie RODO i ustawy ODO.

Skontaktuj się w celu uzyskania szczegółowych informacji

Proszę kontaktować się telefonicznie +48 885 206 000, lub mailowo kontakt@rodo-online.eu