Moduł „Szkolenia”

Moduł obsługi szkoleń

Usprawnienie i automatyzacja procesu obsługi szkoleń 

Podstawowe funkcje modułu

Zarządzanie szkoleniami

Moduł umożliwia planowanie, organizację i zarządzanie szkoleniami

Śledzenie postępów

monitorowanie i śledzenie postępów pracowników w zakresie ukończonych szkoleń, certyfikatów

Tworzenie materiałów

Pozwala na tworzenie, przechowywanie i udostępnianie różnych materiałów szkoleniowych, takich jak prezentacje, podręczniki itp.

Przypomnienia i powiadomienia

System generować może powiadomienia e-mail o utworzonych szkoleniach.