home

Program RODO dla firm i zewnętrznych IOD

Bezpieczne zarządzanie danymi osobowymi w organizacji

Kontrola procesów przetwarzania danych osobowych

Zgodny z RODO i ustawą o Ochronie Danych Osobowych

Dedykowany dla Administratorów i Inspektorów Danych Osobowych

Bezpieczne zarządzanie danymi

Oferta skierowana jest zarówno do podmiotów oferujących outsourcing IOD, jak i wewnętrznych Inspektorów Ochrony Danych.

Stała kontrola uprawnień

automatyczna weryfikacja uprawnień do zbiorów i czynności.

Raport dzienny

regularne wiadomości e-mail z informacją o zgłoszonych incydentach, czy potrzebie weryfikacji uprawnień.

Raporty

rozbudowany moduł generowania raportów umożliwiający wybór danych z poziomu serwisu.

Powiadomienia e-mail

informacja m.in.: o zgłoszonym incydencie, wydarzeniach z kalendarza., zgłoszonym pracowniku.

Przykładowe funkcjonalności serwisu RODO

Rejestr czynności i rejestr kategorii czynności

Rejestry szczegółowo pokazują, w jakich procesach są przetwarzane dane osobowe, w jakim celu, kogo dotyczą oraz jak są zabezpieczane.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka czynności, zasobów, obszarów przetwarzania. Definiowanie zagrożeń i zabezpieczeń.

Rejestr incydentów/naruszeń

Zgłaszanie incydentów, tworzenie naruszeń ochrony danych, ocena naruszenia.

Wydruki i raporty

Wydruk dokumentów z własną stopką. Generowanie raportów dostosowanych do własnych potrzeb.

Wzory i szablony dokumentów

Tworzenie własnych szablonów dokumentów z użyciem tagów (danych zdefiniowanych z serwisie). Dostęp do bazy wzorów dokumentów serwisu RODO Online.

Ewidencja osób upoważnionych

Zarządzanie pracownikami, uprawnieniami do zbiorów, zasobów i czynności. Możliwość generowania oświadczeń i upoważnień. Tworzenie kont użytkownika dla pracowników.

GWARANCJA STAŁEJ CENY

Gwarantujemy dostęp do serwisu w stałej cenie. Nawet jeśli dodamy nowe możliwości, jego cena zostanie na obecnym poziomie. Każdy pakiet zawiera pełną funkcjonalność oprogramowania RODO Online

MODUŁY DODATKOWE

Pakiet RODO 1

49PLN

499PLN

netto/m-c

netto/rok


Liczba firm w obsłudze: 1

Liczba użytkowników w obrębie firmy: bez limitu

Przykładowe szablony zgodne z RODO: TAK

Rejestry czynności: Bez limitu

Wsparcie techniczne: TAK

Pakiet RODO 5

99PLN

999PLN

netto/m-c

netto/rok


Liczba firm w obsłudze: 5

Liczba użytkowników w obrębie firmy: bez limitu

Przykładowe szablony zgodne z RODO: TAK

Rejestry czynności: Bez limitu

Wsparcie techniczne: TAK

Pakiet RODO 10

198PLN

1999PLN

netto/m-c

netto/rok


Liczba firm w obsłudze: 10

Liczba użytkowników w obrębie firmy: bez limitu

Przykładowe szablony zgodne z RODO: TAK

Rejestry czynności: Bez limitu

Wsparcie techniczne: TAK

MODUŁ OBSŁUGI SZKOLEŃ

Moduł pozwala na tworzenie własnych szablonów szkoleń składających się z materiałów oraz testów szkoleniowych. Umożliwia przypisanie utworzonego szkolenia pracownikowi do realizacji na koncie użytkownika. Administrator natomiast ma pełny wgląd w postępy pracownika.

Pakiet RODO 1

39PLN

390PLN

netto/m-c

netto/rok

Pakiet RODO 5

79PLN

790PLN

netto/m-c

netto/rok

Pakiet RODO 10

159PLN

1590PLN

netto/m-c

netto/rok

MODUŁ OBIEGU DOKUMENTÓW

Moduł pozwala administratorowi na wybór akcji, którą musi wykonać przypisany pracownik na swoim koncie (oświadczenie o zapoznaniu się z treścią dokumentu lub zaakceptowanie dokumentu). Ponadto pracownik zyskuje dostęp do wszystkich dodanych dla niego dokumentów.

Pakiet RODO 1

9PLN

90PLN

netto/m-c

netto/rok

Pakiet RODO 5

19PLN

190PLN

netto/m-c

netto/rok

Pakiet RODO 10

38PLN

380PLN

netto/m-c

netto/rok

SERWIS ZASOBY ONLINE

Serwis umożliwia skuteczne zarządzanie zasobami w organizacji oraz kontrolę dostępu do kluczowych danych.

Standardowy

99PLN

999PLN

netto/m-c

netto/rok


1 konto administratorskie

50 kont pracowników

500 zasobów oraz 500 uprawnień

Rozszerzony

179PLN

1790PLN

netto/m-c

netto/rok


2 konto administratorskie

100 kont pracowników

Nielimitowane zasoby i uprawnienia

Ograniczenia przeglądu danych dla użytkownika

Zgłoszenia (wnioski) dla pracowników

Premium

259PLN

2590PLN

netto/m-c

netto/rok


Nielimitowane konta administratorskie

Nielimitowane konta pracowników

Nielimitowane zasoby i uprawnienia

Ograniczenia przeglądu danych dla użytkownika

Zgłoszenia (wnioski) dla pracowników

Poznaj opinie naszych klientów

Z serwisu korzystam od sierpnia 2019 roku. Serwis wspomaga moja pracę jako Inspektora ochrony danych. Serwis został wdrożony u kilku moich klientów, które wspomagam w zakresie ochrony danych osobowych. Bardzo duże zaangażowanie po stronie producenta. Słuchają uwag i wprowadzają sugerowane funkcjonalności, szybko odpowiadają na zgłoszenia.

Andrzej Pomarański
Inspektor Ochrony Danych

5/5

Z serwisu korzystam od 2019 roku jako oprogramowanie do zarządzania polityką ochrony danych osobowych w 5 firmach, które obsługuję jako Inspektor Ochrony Danych. Polecam serwis wszystkim IOD do codziennej pracy.

Janusz Malinowski
Firma Bajan

5/5

RODO Online sprawdza się bardzo dobrze jako narzędzie do obsługi firm w zakresie ochrony danych osobowych. Atutem oprogramowania jest nieograniczona osobowo możliwość współpracy z pracownikami Administratora na różnych poziomach dostępu, co znacznie ułatwia wywiązywanie się z obowiązku nadzoru nad zgodnością działalności z RODO w tym prowadzenia szkoleń. Polecam.

Tomasz Koptyra
koptyra.pl = wdrożenia i obsługa RODO

5/5

A gdyby ktoś mógł zająć się RODO za Ciebie?

Outsourcing funkcji IOD (Inspektora Ochrony Danych) to sprawdzona i akceptowana przez UODO forma przejęcia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Wszelkie wzory i szablony dokumentów w serwisie RODO Online chronione są prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właścicielem praw autorskich do wzorów i szablonów dokumentów jest firma PHU Elka Radosław Miczyński.