index

Dla kogo?

Serwis RODO Online umożliwia sprawne, proste i intuicyjne, a jednocześnie bezpieczne zarządzanie danymi osobowymi. Pozwala na kompleksową kontrolę procesów przetwarzania danych osobowych. Serwis jest zgodny z założeniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i Ustawie o Ochronie Danych Osobowych. Serwis skierowany jest zarówno do podmiotów oferująych zewnętrzne usługi IOD, jak i Inspektorów Ochrony Danych działających wewnątrz firmy i samych Administratorów Danych Osobowych.

Co otrzymujesz

 • Szablony dokumentów

  Tworzenie własnych szablonów dokumentów z użyciem tagów (danych zdefiniowanych z serwisie). Dostęp do bazy szablonów serwisu RODO Online.

 • Zbiory

  Zarządzanie zbiorami, zasobami i obszarami przetwarzania i uprawnieniami do nich.

 • Ocena ryzyka

  Ocena ryzyka czynności, zasobów, obszarów przetwarzania. Definiowanie zagrożeń i zabezpieczeń.

 • Rejestr czynności przetwarzania

  Rejestry szczegółowo pokazują, w jakich procesach są przetwarzane dane osobowe, w jakim celu, kogo dotyczą oraz jak są zabezpieczane.

 • Umowy powierzenia

  Ewidencja umów powierzeń.

 • Pracownicy / Szkolenia

  Zarządzanie pracownikami, uprawnieniami do zbiorów, zasobów i czynności. Możliwość generowania oświadczeń i upoważnień. Tworzenie kont szkoleniowych.

 • Incydenty

  Zgłaszanie incydentów, tworzenie naruszeń ochrony danych, ocena naruszenia.

 • Sprawdzenia

  Plany sprawdzeń, sprawozdania doraźne i zlecone.

 • Rejestr kategorii czynności

  Podmiot przetwarzający w rejestrach pokazuje, w jakich procesach przetwarzane są dane osobowe, w jakim celu, kogo dotyczą oraz jak są zabezpieczane.

FUNKCJE SYSTEMU

Stała kontrola uprawnień

automatyczna weryfikacja uprawnień do zbiorów i czynności.

Raport dzienny

regularne wiadomości e-mail z informacją o zgłoszonych incydentach, złożonych wnioskach, potrzebie weryfikacji uprawnień.

Raporty

rozbudowany moduł generowania raportów umożliwiający wybór danych z poziomu serwisu.

Powiadomienia
e-mail

powiadomienia o zgłoszonym incydencie, złożonym wniosku, przypomnienia o wydarzeniach z kalendarza.

 • Przyjazny panel

  Serwis RODO ONLINE pozwala na zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych osobowych wielu firm w ramach jednego konta klienta. Każda z obsługiwanych firm ma własny panel zarządzania.

 • Przejrzystość

  Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy, użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnej miesięcznej licencji.

 • Niezależność

  Serwis RODO ONLINE udostępnia Klientom standardowe szablony dokumentów, jednak każde konto IOD ma możliwość tworzenia własnych szablonów, wykorzystując przyjazny edytor tekstowy oraz zmienne (tagi) reprezentujące predefiniowane elementy szablonu.

 • Nowoczesność

  Serwis RODO Online jest responsywny, oferuje dostęp do pełnej funkcjonalności niezależnie od rodzaju urządzenia (np. laptop, tablet, smartfon), dostosowując sposób wyświetlania treści do wielkości aktualnie używanego ekranu.

 • Oszczędność

  Zgodnie z modelem Software as a Service, Klient nie musi instalować aplikacji na własnym komputerze, a obowiązek zarządzania, aktualizacji i pomocy technicznej leży po stronie dostawcy usługi. Klient nie ponosi także dodatkowych kosztów związanych z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym.

 • Funkcjonalność

  Wnioski o nadanie uprawnień dostępu do zbiorów danych osobowych przesyłane są do Inspektora Ochrony Danych za pomocą formularza będącego częścią serwisu RODO ONLINE. Formularz oparty jest na danych wprowadzonych do systemu przez IOD.

Oferta skierowana jest zarówno do podmiotów oferujących outsourcing IOD, jak i wewnętrznych Inspektorów Ochrony Danych.

 • PAKIET UMOŻLIWAJĄCY OBSŁUGĘ PIĘCIU AKTYWNYCH FIRM

  99 złmiesiąc netto
 • PAKIET UMOŻLIWAJĄCY OBSŁUGĘ DZIESIĘCIU AKTYWNYCH FIRM

  198 zł miesiąc netto
 • PAKIET UMOŻLIWAJĄCY OBSŁUGĘ JENDEJ FIRMY

  49 zł miesiąc netto

Usługi ODO

 • Wycena usług IOD
  W sprawie wyceny usług IOD, czyli:

  wykonanie audytu wstępnego,

  wykonanie Polityki bezpieczeństwa (niezbędna dokumentacja przetwarzania danych osobowych),

  obsługa RODO

  proszę kontaktować się pod numerem telefonu +48 693 334 664, lub mailowo kontakt@rodo-online.eu.

 • OFERTA USŁUG RODO
  ramach usługi RODO oferujemy:

  opracowanie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych,

  weryfikację poprawności przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO i ustawą ODO,

  opracowanie sprawozdań i udział w kontrolach PUODO,

  szkolenie pracowników i osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie RODO i Ustawy ODO.

NAJNOWSZE WPISY NA NASZYM BLOGU

Szkolenia w czasie Koronawirusa

Każdy z Państwa zapewne wie jak ważne są szkolenia pracowników, podwykonawców realizujących zadania w interesie administratora danych osobowych (ADO). W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znajdziemy w kilku miejscach odniesienia dotyczące szkoleń.

0 komentarzy

Czy ochroniarz może żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość ?

Kolejny artykuł, w którym staramy się odpowiedzieć na pytanie często zadawane Inspektorowi Ochrony Danych: czy ochroniarz, pracownik ochrony może żądać okazania dokumentu tożsamości (wylegitymowania). Zazwyczaj w przypadkach, gdy wpuszcza osobę trzecią czy pracownika firmy na teren chroniony biurowca czy zakładu produkcyjnego.  Legitymowanie jest czynnością administracyjno – porządkową służącą potwierdzeniu tożsamości. Do tej czynności uprawniony jest […]

0 komentarzy

Nagrywanie rozmów telefonicznych a RODO

RODO niewątpliwie zmieniło w jakimś stopniu nasze życie. Oczywiście, najbardziej widoczne są dla nas kolejne wyskakujące okienka na portalach informujące o wszystkich wymaganych przez rozporządzenie warunkach dot. przetwarzania danych osobowych. Nagrywanie rozmów również nie pozostało wolne od wpływu nowej rzeczywistości prawnej. Nagrywanie rozmów telefonicznych do celów zawodowych lub w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wymaga […]

0 komentarzy

Wszelkie wzory i szablony dokumentów w serwisie RODO Online chronione są prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właścicielem praw autorskich do wzorów i szablonów dokumentów jest firma PHU Elka Radosław Miczyński.

PHU ELKA

Kontakt handlowy

Tomasz Anyszko
kontakt@rodo-online.eu
tel. +48 693 334 664

Pomoc techniczna

pomoc@rodo-online.eu
tel. +48 885 206 000
tel. +48 885 960 500

PHU ELKA Radosław Miczyński

ul. Kosowa 3A
66-008 Wilkanowo
tel./fax: 68 478 48 38
tel./fax: 68 453 31 65