index

Dla kogo?

Serwis RODO Online umożliwia sprawne, proste i intuicyjne, a jednocześnie bezpieczne zarządzanie danymi osobowymi. Pozwala na kompleksową kontrolę procesów przetwarzania danych osobowych. Serwis jest zgodny z założeniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i Ustawie o Ochronie Danych Osobowych. Serwis skierowany jest zarówno do podmiotów oferująych zewnętrzne usługi IOD, jak i Inspektorów Ochrony Danych działających wewnątrz firmy i samych Administratorów Danych Osobowych.

Co otrzymujesz

 • Szablony dokumentów

  Tworzenie własnych szablonów dokumentów z użyciem tagów (danych zdefiniowanych z serwisie). Dostęp do bazy szablonów serwisu RODO Online.

 • Zbiory

  Zarządzanie zbiorami, zasobami i obszarami przetwarzania i uprawnieniami do nich.

 • Ocena ryzyka

  Ocena ryzyka czynności, zasobów, obszarów przetwarzania. Definiowanie zagrożeń i zabezpieczeń.

 • Rejestr czynności przetwarzania

  Rejestry szczegółowo pokazują, w jakich procesach są przetwarzane dane osobowe, w jakim celu, kogo dotyczą oraz jak są zabezpieczane.

 • Umowy powierzenia

  Ewidencja umów powierzeń.

 • Pracownicy / Szkolenia

  Zarządzanie pracownikami, uprawnieniami do zbiorów, zasobów i czynności. Możliwość generowania oświadczeń i upoważnień. Tworzenie kont szkoleniowych.

 • Incydenty

  Zgłaszanie incydentów, tworzenie naruszeń ochrony danych, ocena naruszenia.

 • Sprawdzenia

  Plany sprawdzeń, sprawozdania doraźne i zlecone.

 • Rejestr kategorii czynności

  Podmiot przetwarzający w rejestrach pokazuje, w jakich procesach przetwarzane są dane osobowe, w jakim celu, kogo dotyczą oraz jak są zabezpieczane.

FUNKCJE SYSTEMU

Stała kontrola uprawnień

automatyczna weryfikacja uprawnień do zbiorów i czynności.

Raport dzienny

regularne wiadomości e-mail z informacją o zgłoszonych incydentach, złożonych wnioskach, potrzebie weryfikacji uprawnień.

Raporty

rozbudowany moduł generowania raportów umożliwiający wybór danych z poziomu serwisu.

Powiadomienia
e-mail

powiadomienia o zgłoszonym incydencie, złożonym wniosku, przypomnienia o wydarzeniach z kalendarza.

 • Przyjazny panel

  Serwis RODO ONLINE pozwala na zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych osobowych wielu firm w ramach jednego konta klienta. Każda z obsługiwanych firm ma własny panel zarządzania.

 • Przejrzystość

  Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy, użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnej miesięcznej licencji.

 • Niezależność

  Serwis RODO ONLINE udostępnia Klientom standardowe szablony dokumentów, jednak każde konto IOD ma możliwość tworzenia własnych szablonów, wykorzystując przyjazny edytor tekstowy oraz zmienne (tagi) reprezentujące predefiniowane elementy szablonu.

 • Nowoczesność

  Serwis RODO Online jest responsywny, oferuje dostęp do pełnej funkcjonalności niezależnie od rodzaju urządzenia (np. laptop, tablet, smartfon), dostosowując sposób wyświetlania treści do wielkości aktualnie używanego ekranu.

 • Oszczędność

  Zgodnie z modelem Software as a Service, Klient nie musi instalować aplikacji na własnym komputerze, a obowiązek zarządzania, aktualizacji i pomocy technicznej leży po stronie dostawcy usługi. Klient nie ponosi także dodatkowych kosztów związanych z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym.

 • Funkcjonalność

  Wnioski o nadanie uprawnień dostępu do zbiorów danych osobowych przesyłane są do Inspektora Ochrony Danych za pomocą formularza będącego częścią serwisu RODO ONLINE. Formularz oparty jest na danych wprowadzonych do systemu przez IOD.

Oferta skierowana jest zarówno do podmiotów oferujących outsourcing IOD, jak i wewnętrznych Inspektorów Ochrony Danych.

 • PAKIET UMOŻLIWAJĄCY OBSŁUGĘ PIĘCIU AKTYWNYCH FIRM

  99 złmiesiąc netto
 • PAKIET UMOŻLIWAJĄCY OBSŁUGĘ DZIESIĘCIU AKTYWNYCH FIRM

  198 zł miesiąc netto
 • PAKIET UMOŻLIWAJĄCY OBSŁUGĘ JENDEJ FIRMY

  49 zł miesiąc netto

Usługi ODO

 • Wycena usług IOD
  W sprawie wyceny usług IOD, czyli:

  wykonanie audytu wstępnego,

  wykonanie Polityki bezpieczeństwa (niezbędna dokumentacja przetwarzania danych osobowych),

  obsługa RODO

  proszę kontaktować się pod numerem telefonu +48 693 334 664, lub mailowo kontakt@rodo-online.eu.

 • OFERTA USŁUG RODO
  ramach usługi RODO oferujemy:

  opracowanie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych,

  weryfikację poprawności przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO i ustawą ODO,

  opracowanie sprawozdań i udział w kontrolach PUODO,

  szkolenie pracowników i osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie RODO i Ustawy ODO.

NAJNOWSZE WPISY NA NASZYM BLOGU

Kontrole trzeźwości pracowników dozwolona czy nie ?

Publikujemy kolejny artykuł z serii odpowiedzi na pytania naszych klientów. Poruszymy problematyczny temat, który trapi nie tylko naszych klientów ale większość pracodawców. Badanie trzeźwości pracowników, między innymi w ramach prewencji czy jest to dozwolone czy nie ?.  Jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów nie tylko z punktu widzenia ochrony danych, ale i kodeksu pracy. Twa […]

0 komentarzy

Jak weryfikować podmiot przetwarzający ?

Publikujemy kolejny artykuł z serii odpowiedzi na pytania naszych klientów. Padło i nadal pada wiele pytań odnośnie podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora.  Relacje pomiędzy administratorem, a podmiotem przetwarzającym dane osobowe (procesorem) trzeba odpowiednio uregulować. To głownie zadanie administratora by te relacje uwzględnił w systemie ochrony danych swojej organizacji. Model prowadzenia działalności gospodarczej się zmienia. […]

0 komentarzy

Czy nadal jest potrzebna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w CV?

Przed wejściem RODO wymagano wpisywania w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.”. Po wejściu w RODO, niektórzy nadal wymagali tej klauzuli, pomimo, że ustawa z 1997 r. już nie obowiązywała. Duża część przedsiębiorców zaczęła jednak wymagać umieszczania w CV klauzuli „Wyrażam zgodę […]

0 komentarzy

Podsumowanie roku 2020

Przy kończącym się już za 4 dni roku, chcielibyśmy przypomnieć jak ten trudny dla wszystkich 2020 rok wpłynął na nakładane kary w Polsce.  Można już podsumować, że nałożonych zostało 8 kar na łączną kwotę 2 mln 190 tyś złotych. Rekordzistą w wysokości nałożonej kary stał się Virgin Mobile Polska z kwotą 1,9 mln zł. za […]

0 komentarzy

Hasła – dobre praktyki

Wszyscy wielokrotnie w ciągu dnia używamy haseł, pinów, tokenów zabezpieczających. Między innymi w Internecie, podczas autoryzacji transakcji bankowych, w trakcie logowania do systemów, aplikacji, skrzynki e-mail w pracy, czy w telefonie do serwisów społecznościowych. Większość z nas sądzi, że nasze hasła są nie do złamania i korzystamy z nich w prawidłowy sposób. Mimo to można […]

0 komentarzy

Zagrożenia z sieci dla naszych danych osobowych – phishing

Każdego z nas może spotkać zagrożenie dla naszych danych osobowych nadchodzące z sieci. Żadne zabezpieczenia, czy to logiczne, czy fizyczne nie uchronią nas przed codziennie to nowo pojawiającymi się pomysłami na wyłudzenie czy kradzież naszych danych osobowych, w tym naszych zdjęć, informacji o finansach itp. Przez pojęcie „naruszenia ochrony danych osobowych” należy rozumieć „naruszenie bezpieczeństwa […]

0 komentarzy

Brak obowiązku informacyjnego przy zgłaszaniu członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego, wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponieważ pozyskiwanie danych członków rodziny pracownika zgłaszanych przez pracodawcę do ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zapewniają odpowiednią ochronę ich praw, pracodawca może skorzystać ze zwolnienia z dopełniania wobec nich obowiązku informacyjnego.   Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przesądzają, które osoby […]

0 komentarzy

Plan ciągłości działania.

Plan ciągłości działania (BCP – Business Continuity Plan), powinien zostać wprowadzony u każdego administratora, któremu zależy na ciągłości działania firmy. Pozwala sprawnie i szybko reagować na sytuacje kryzysowe (typu: katastrofa naturalna, awaria infrastruktury, cyberatak – sytuacje mające najbardziej destrukcyjny wpływ na naszą firmę). Przy BCP trzeba wziąć pod uwagę kluczowe procesy dla firmy oraz przewidywalność […]

0 komentarzy

Mierzenie temperatury pracowników i osób trzecich przebywających na terenie firmy.

Zaczął się już ósmy miesiąc pandemii COVID-19 w Polsce, niestety nie widać jeszcze jej końca.  Gospodarka działa w trybie ograniczonym z zachowaniem sanitarnego rygoru, dlatego też wielu przedsiębiorców wprowadziło lub zamierza wprowadzić środki bezpieczeństwa w postaci mierzenia temperatury pracowników oraz ewentualnie innych osób pojawiających się w zakładzie pracy (klientów, dostawców). Biorąc pod uwagę, że jednym […]

0 komentarzy

Możliwości spełnienia obowiązku informacyjnego w sektorze prywatnym.

Przy tworzeniu dokumentacji ochrony danych osobowych, nie możemy zapomnieć o warunkach informacyjnych. Od klientów otrzymujemy liczne zapytania czy i jak mają realizować ten obowiązek, a jeżeli go realizują w jakiś sposób, to czy jest poprawny. Przy realizacji tego obowiązku zastosowanie mają głównie przepisy RODO oraz wytyczne organów nadzorczych zajmujących się realizacją tego obowiązku. Zdarza się, że […]

0 komentarzy

Wszelkie wzory i szablony dokumentów w serwisie RODO Online chronione są prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właścicielem praw autorskich do wzorów i szablonów dokumentów jest firma PHU Elka Radosław Miczyński.

PHU ELKA

Kontakt handlowy

Tomasz Anyszko
kontakt@rodo-online.eu
tel. +48 693 334 664

Pomoc techniczna

pomoc@rodo-online.eu
tel. +48 885 206 000
tel. +48 885 960 500

PHU ELKA Radosław Miczyński

ul. Kosowa 3A
66-008 Wilkanowo
tel./fax: 68 478 48 38
tel./fax: 68 453 31 65