Moduł obiegu dokumentów

Moduł obiegu dokumentów

Usprawnienie i automatyzacja procesu zarządzania i monitorowania przepływu dokumentów

Podstawowe funkcje modułu

Przechowywanie dokumentów

przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, co eliminuje potrzebę fizycznego przechowywania papierowych dokumentów i ułatwia dostęp do nich

Tworzenie dokumentów

moduł umożliwia tworzenie nowych dokumentów lub importowanie istniejących plików do systemu

Notyfikacje i powiadomienia

generowanie powiadomień, gdy dokumenty wymagają działania ze strony użytkowników

Wyszukiwanie i indeksowanie

daty, typy dokumentów itp. łatwe wyszukiwanie potrzebnych dokumentów dzięki filtrom