Ekran startowy

Poznaj możliwości RODO Online

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy, użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnej 14-dniowej subskrypcji.

Ekran startowy

Ekran startowy pojawiający się zaraz po zalogowaniu wyświetla kluczowe informacje, dzięki którym użytkownik może monitorować istotne informacje zawarte w systemie. Na ekranie wyświetlona jest lista wniosków oczekujących na zatwierdzenie, lista uprawnień, w przypadku których zbliża się termin ich wygaśnięcia. Każdej z informacji odpowiada odnośnik umożliwiający aktualizację informacji.

Poniżej wyświetlana jest kontrola aktywnych uprawnień, tzn. lista aktywnych uprawnień, które zostały dodane bezterminowo, ale nie były weryfikowane przez co najmniej pół roku. Umożliwia to sprawdzenie, czy wszystkie z uprawnień nadal powinny być przyznane.

Następnie wyświetlane są informacje z kalendarza podzielone na dwie kategorie: wydarzenia przyszłe (najbliższe wydarzenia) oraz na minione wydarzenie (ostatnie wydarzenia).

Po prawej stronie ekranu, użytkownik widzi chronologicznie uporządkowaną historię logowań obejmującą następujące dane: użytkownik, adres e-mail, data, godzina oraz status logowania (poprawne lub niepoprawne).

Na dole strony użytkownik ma dostęp do „Dziennika zdarzeń” zawierającego ostatnio dokonane czynności, ich wykonawcę oraz datę.

Serwis RODO Online jest responsywny, oferuje dostęp do pełnej funkcjonalności niezależnie od rodzaju urządzenia (np. laptop, tablet, smartfon), dostosowując sposób wyświetlania treści do wielkości aktualnie używanego ekranu.