System obsługi wniosków – Copy

Poznaj możliwości RODO Online

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy, użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnej 14-dniowej subskrypcji.

DPIA

Zakładka „DPIA” zawiera ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych. Trzeba przeprowadzić ją w sytuacji, gdy przewidziany rodzaj przetwarzania danych ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cel może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Zakładka przy tworzeniu oceny umożliwia wybór typu oceny ( Planowanie, Trwające/Zmienne ), wybór procesora oraz osób odpowiedzialnych za realizację lub osób uczestniczących. 

Serwis umożliwia uzyskanie ( stworzenie ) opisu procesu przetwarzania danych osobowych oraz daje możliwość udowodnienia, że wdrożone środki bezpieczeństwa ( zapobiegające ) chronią w odpowiedni sposób prawa osób, których dane są przetwarzane. 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 RODO stworzenie oceny skutków ochrony danych osobowych jest konieczne i wymagane gdy dany rodzaj przetwarzania danych niesie za sobą wysokie ryzyko naruszeń praw i wolności osób fizycznych.