Rejestr kategorii czynności

Poznaj możliwości RODO Online

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy, użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnej 14-dniowej subskrypcji.

Rejestr kategorii czynności

Rejestr ten służy do ewidencji przetwarzania danych, które zostały nam powierzone przez inną organizację. Dlatego w tym rejestrze ważne są takie informacje jak: okres przetwarzania danych, podstawa przetwarzania danych, czy dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń danych osobowych, itp.

Podmioty przetwarzające, oraz – gdy ma to zastosowanie – ich przedstawiciele, zgodnie z art. 30 ust.2 RODO, zobowiązani są do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania wykonywanych w imieniu zlecających im je administratorów danych. Nasz rejestr zawiera wszystkie obligatoryjne składniki rejestru zgodnie z art. 30 i wytycznymi Prezesa UODO zawartych na stronie www.