Analiza IOD i ocena zgodności

Poznaj możliwości RODO Online

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy, użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnej 14-dniowej subskrypcji.

Analiza IOD i ocena zgodności

Serwis RODO Online umożliwia wykonanie analizy IDO, która zawiera kartę oceny obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych. Wykonanie analizy ułatwia podjęcie decyzji o powołaniu Inspektora poprzez przejrzysty podział artykułów prawa na warunki i kryteria z możliwością uzupełnienia ich o dodatkowy opis.

Zalecamy, aby pracę z programem zacząć od wykonania oceny zgodności z RODO (Audyt wstępny), dzięki której ocenimy aktualny stan spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z Rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.