Certyfikaty ISO

Certyfikaty ISO

Certyfikaty ISO potwierdzają nasze zobowiązanie do wysokiej jakości, skutecznego zarządzania i bezpieczeństwa informacji. Dzięki nim zapewniamy naszym klientom i partnerom, że nasze procesy są zharmonizowane z globalnymi normami, co przekłada się na lepszą wydajność, zaufanie i konkurencyjność na rynku.

ISO/IEC 27001
System Zarzadząnia Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001 jest międzynarodową normą opisującą wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania oraz ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Administrator serwisu Rodo Online ustanowił i wdrożył normę ISO 27001, a następnie pomyślnie przeszedł audyt przeprowadzony przez firmę BSI, co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Podjęte działania obejmują obszary zabezpieczeń organizacyjnych, fizycznych oraz technologicznych a także podniesienia świadomości pracowników. Ciągłe monitorowanie i ulepszanie działań zapewnia, że aktywa informacyjne są odpowiednio chronione, a prywatność oraz integralność danych jest zachowana. 

ISO 9001
System Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015) pełni w naszej firmie bardzo ważną rolę. Dzięki jego zastosowaniu jesteśmy w stanie zapewnić stałą i wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Procedury oraz procesy, które stosujemy w celu zachowania jakości, są spełnieniem wymagań, jakie stawiają przed nami Klienci.