Audyt Zgodności z RODO, zrobić samemu czy zlecić wykonanie?

Na początek ustalmy:

 1. Czym jest audyt zgodności z RODO, dlaczego jest niezbędny?

Przeprowadzenie audytu RODO jest niezbędne, ponieważ pozwala na weryfikację czy ochrona danych osobowych organizacji jest zgodna z przepisami. Audyt zgodności to najlepszy sposób, aby sprawdzić jaki jest faktyczny stan działań, procesów oraz gdzie są luki w systemie ochrony danych osobowych, które mogą mieć opłakane skutki. To szczególnie istotne jeśli chcecie mieć pewność, że Wasze dane, i dane Waszych klientów, kontrahentów, pacjentów czy interesantów, są odpowiednio chronione.

 1. Jak często trzeba się poddawać audytowi?

Audyt zgodności z RODO nie jest czynnością jednorazową. Powinien on zostać przeprowadzony zarówno przed wdrożeniem polityk i procedur ochrony danych osobowych, jak i po ich wprowadzeniu.

Zacznijmy od stwierdzenia, że można wyróżnić dwa rodzaje audytów:

 1. Audyt wstępny – przeprowadzany w organizacji, w której do tej pory nie wdrożono RODO, audyt taki będzie prowadził do przygotowania i wdrożenia niezbędnych procedur od podstaw.
 2. Audyt okresowy – przeprowadzany zazwyczaj w cyklach rocznych, w miarę potrzeb częściej, mający na celu kontrolę skuteczności przyjętych środków bezpieczeństwa danych osobowych, sprawdzenie sposobu wdrożenia przyjętej dokumentacji, przeszkolenie personelu w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Z reguły rekomenduje się roczne audyty wynika to z faktu, że każdy podmiot przetwarzający dane osobowe powinien na bieżąco monitorować przyjęte rozwiązania pod kątem ich prawidłowości, adekwatności, aktualności i celowości.

Wiemy już, że audyt jest koniecznością,  spróbujmy znaleźć odpowiedź na pytanie czy wykonać go we własnym zakresie czy lepiej zlecić firmie zewnętrznej. 

Każde z tych rozwiązań ma swoje mocne strony. Bez wątpienia mocną stroną decyzji o przeprowadzeniu audytu przez delegowanego pracownika organizacji będzie znajomość specyfiki działania i struktury firmy. Jednakże wiąże się to z relatywnie wysokimi kosztami. Wynikają one z czasu, który pracownik musi poświęcić na przeprowadzenie audytu. Wyznaczona osoba nie zajmuje się tym profesjonalnie, więc aby posiąść wiedzę w zakresie RODO musi przejść liczne i kosztowne szkolenia, a samo przygotowanie i przeprowadzenie audytu zabiera jej mnóstwo czasu. Niezbędna jest również dokładna znajomość RODO oraz aktualnej interpretacji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bez wsparcia specjalistów z dużo większym doświadczeniem jest to bardzo trudne. 

Zlecając wykonanie audytu firmie zewnętrznej masz prawo oczekiwać:

 • specjalistycznej wiedzy i doświadczenia – wiedza z zakresu prawa, IT, biznesu.
 • kompleksowości usługi – przygotowanie audytu, przeprowadzenie, sporządzenie raportu pokontrolnego i kontrola wprowadzenia zaleceń we wskazanych obszarach.
 • obiektywnego spojrzenia – osoba spoza organizacji dostrzeże z łatwością wiele nieprawidłowości, do których pracownik jest przyzwyczajony i traktuje je jako normę.
 • relatywnie mniejszych kosztów – koszty zatrudnienia w firmie oraz wyszkolenia pracownika są dużo wyższe niż cena wykonania audytu prze firmę zewnętrzną.
 • redukcji ryzyka – audyt RODO przeprowadzony przez specjalistów minimalizuje ryzyko pominięcia istotnych aspektów z obszaru ochrony danych.

Korzystając z audytu RODO w PHU ELKA Radosław Miczyński:

 • Zapewniamy dostęp do rzetelnej i aktualnej wiedzy, korzystając z doświadczenia ekspertów ds. ochrony danych osobowych, specjalistów informatycznych oraz praktyków biznesowych.
 • Korzystasz z doświadczenia inspektorów ochrony danych osobowych, informatyków i praktyków biznesowych.
 • Posiadamy bogate doświadczenie, obejmujące setki projektów w tej dziedzinie.
 • Przygotowujemy kompleksową dokumentację dostosowaną specjalnie do potrzeb Twojej organizacji, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.
 • Oferujemy gotowe i przetestowane procedury, które można wdrożyć w Twojej firmie.
 • Jesteśmy dostępni na każdym etapie współpracy, gotowi do udzielenia wsparcia i rozwiązania wszelkich pytań czy wątpliwości.
 • Dzięki naszej pomocy minimalizujesz ryzyko nałożenia wysokich kar finansowych związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Norma ISO 27001 w audycie RODO

Firma PHU ELKA Radosław Miczyński posiada certyfikat Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg. ISO 27001 

Znajomość normy ISO 27001 ułatwia przeprowadzenie audytu RODO, ponieważ ta norma dotyczy zarządzania bezpieczeństwem informacji, a RODO odnosi się do ochrony danych osobowych. ISO 27001 określa wymagania dotyczące zarządzania systemami bezpieczeństwa informacji, w tym wymagania dotyczące ochrony danych osobowych. Audytor RODO, który posiada znajomość tej normy, będzie lepiej rozumiał i potrafił ocenić czy przedsiębiorstwo posiada odpowiednie procedury, mechanizmy bezpieczeństwa, które są wymagane przez RODO. Kompetencje zdobyte przy audytowaniu normy ISO 27001 pomagają w identyfikacji potencjalnych ryzyk, ocenie i ocenie skuteczności istniejących kontroli, oraz pomoc w przedstawieniu rekomendacji dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Zachęcamy do kontaktu, zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z naszego wsparcia!