Nowy prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Mirosław Wróblewski

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 16.01.2024 roku wybrał nowego Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wybrano Mirosława Wróblewskiego, uzyskał on 240 głosów poparcia. Jego kontrkandydat otrzymał 169 głosów.
Prezes UODO jest centralnym organem administracji publicznej do spraw ochrony danych osobowych w Polsce, jest powoływany na 4-letnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu.
Prezes elekt, Mirosław Wróblewski pełni obecnie funkcję dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest absolwentem studiów o kierunku prawniczym oraz politologicznym (specjalizacja stosunki międzynarodowe). Opublikował blisko 50 artykułów i prac naukowych z tematyki prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka. W ciągu kilku ostatnich lat ściśle współpracował z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i reprezentował go w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.