Upoważnienia – Copy

Poznaj możliwości RODO Online

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy, użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnej 14-dniowej subskrypcji.

Upoważnienia

Osoba odpowiedzialna może udzielić uprawnienia wybranym pracownikom do przetwarzania wybranych zbiorów danych osobowych czy czynności, w określonym zakresie. Upoważnienie można pobrać w pdf, wydrukować, aby przekazać Administratorowi do podpisu (zatwierdzenia) a następnie pracownikowi do podpisu (potwierdzenia), a następnie wersje papierową dołączyć do akt (skan do serwisu). W serwisie RODO Online upoważnienie przypisane jest do Pracownika znajduje się w zakładce Pracownicy – Uprawnienia pracownika jak i zakładce dokumenty.

Widok: Ekran startowy w serwisie RODO Online

Serwis pozwala wygenerować różne rodzaje upoważnień: