Szkolenia – Copy

Poznaj możliwości RODO Online

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy, użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnej 14-dniowej subskrypcji.

Szkolenia

Dzięki RODO Online możesz przeprowadzić szkolenie online dla pracowników z wykorzystaniem własnych materiałów oraz przygotować test potwierdzający przyswojoną wiedzę. Przeprowadzone szkolenie zastanie potwierdzone automatycznie wygenerowanym certyfikatem, który otrzyma uczestnik szkolenia. Natomiast Inspektor Ochrony Danych czy Administrator Danych Osobowych może wygenerować ewidencje osób przeszkolonych.

Szkolenie odbywa się online, co oznacza że IOD, ADO może udzielić dostępu pracownikowi do serwisu RODO Online tworząc dla niego konto szkoleniowe. Po zalogowaniu się do serwisu pracownik może odbyć szkolenie, wykonać test sprawdzający uzyskaną wiedzę (jeśli IOD dodał wcześniej taki test do szkolenia) oraz po odbytym szkoleniu pobrać certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.