System obsługi wniosków

Poznaj możliwości RODO Online

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy, użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnej 14-dniowej subskrypcji.

System obsługi wniosków

Serwis RODO Online posiada wbudowany system do obsługi wniosków o przyznanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych może przyznać firmie, którą obsługuje dostęp do serwisu tworzą dla przedstawiciela firmy konto dostępowe. Za pomocą konta dostępowego można składać wnioski o przyznanie oraz modyfikację uprawnień. O złożonym wniosku IOD zostaje natychmiast powiadomiony stosowną wiadomością e-mail.

Widok: Wniosek o przyznanie uprawnień (konto pracownika firmy)
Widok: Rozpatrywanie wniosku o przyznanie uprawnień na koncie IOD