Rejestr incydentów / naruszeń – Copy

Poznaj możliwości RODO Online

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy, użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnej 14-dniowej subskrypcji.

Rejestr incydentów / naruszeń

Incydent oznacza pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zagrażające bezpieczeństwu danych osobowych jak również mogące zakłócić działanie organizacji. Serwis RODO Online umożliwia prowadzenie rejestru zaistniałych incydentów wraz z informacją dotyczącą zdarzenia, czasu jego wystąpienia, osoby zgłaszającej, miejsce wystąpienia, a także dotyczące zdarzenia zbiory i aktywa. Proces może przebiegać bardzo prosto, pracownik zgłasza przez serwis RODO Online incydent – wypełnia formularz. IOD, ADO lub zespół do spraw naruszeń ochrony danych analizuje procesy.

Zgłoszony incydent IOD, ADO lub zespół do spraw naruszeń ochrony danych może uznać za naruszenie, a następnie poddać ocenie wagi naruszenia (serwis RODO Online posiada wbudowany Kalkulator wagi naruszeń). Po ocenie dostajemy podpowiedz postępowania z naruszeniem czy: