Rejestr czynności przetwarzania – Copy

Poznaj możliwości RODO Online

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy, użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnej 14-dniowej subskrypcji.

Rejestr czynności przetwarzania

Zakładka „Rejestr czynności” zawiera listę rejestrów czynności przetwarzania danych, z możliwością ich dodawania, edytowania i usuwania. Informacje zawarte w rejestrze zawierają odpowiednie powiązania, dzięki którym serwis umożliwia generować raporty niezbędne dla ADO.

Jak również zgodnie z motywem 82 RODO prowadzić rejestr, by:

Obowiązek prowadzenia rejestru czynności wynika z art. 30 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Zgodnie z dalszą treścią ww. artykułu podane są informacje jakie powinny znaleźć się w tym rejestrze jak również na stronie UODO Prezes wydał poradnik i zamieścił przykładowy RCP. W naszym rejestrze znajdują się wszystkie wymagane dane.
Rejestr czynności przetwarzania zawiera między innymi informacje w zakresie: