Ocena ryzyka – Copy

Poznaj możliwości RODO Online

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy, użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnej 14-dniowej subskrypcji.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka to elementarny proces związany z ochroną danych osobowych w organizacji, polega on na określeniu ryzyka wystąpienia danego zagrożenia (prawdopodobieństwo x skutek), aby określić czy ryzyko jest akceptowalne lub tolerowane, czy nie. W praktyce wiąże się to z wyznaczeniem tzw. „linii odcięcia”, która określa poziom ryzyka, z którym będziemy podejmować działania w celu jego obniżenia.

W serwisie RODO Online ocenę ryzyka możemy przeprowadzić dla: rejestru czynności przetwarzania, rejestru kategorii czynności, rodzaju zasobu, zasobu oraz miejsca.
Dla ułatwienia wykonania oceny ryzyka serwis posiada zdefiniowanych prawie 70 najczęstszych zagrożeń podzielonych na takie kategorie jak:

Ponadto serwis umożliwia definiowanie własnych zagrożeń jeśli zaistnieje taka potrzeba.
Dzięki zdefiniowanym w serwisie zabezpieczeniom, dla każdego występującego w organizacji ryzyka szybko wyznaczysz stosowne zabezpieczenia oraz stworzysz plan postępowania z ryzykiem.