Dwa lata obowiązywania RODO – kary nałożone w Polsce

W dniu dzisiejszym 25.05.2020 r. mija dwa lata obowiązywania w Polsce Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO). Chciałbym dziś przedstawić ilość i wielkość kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Artykuł 83 RODO wskazuje ogólne warunki nakładania kar pieniężnych, nałożenie każdej kary łączy się z wydaniem decyzji administracyjnej wraz z uzasadnieniem. Pragnę przypomnieć o trzech przedziałach kar pieniężnych, które wyróżnia RODO:

  • Kary do 10 mln. EUR a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego – za naruszenia w zakresie: rejestrowania czynności przetwarzania, współadministrowania, współpracy z UODO oraz z podmiotem przetwarzającym, upoważniania, wdrożenia zabezpieczeń, zgłaszania naruszeń, oceny skutków, pracy IOD
  • Kary do 20 mln. EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego za naruszenia w zakresie: legalności przetwarzania, warunków zgód, celowości, adekwatności, czasowości, obowiązku informacyjnego, praw osób, niezgodnego z prawem przetwarzania oraz ochrony przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych
  • Kary do 100.000 PLN dla podmiotów publicznych

Kary dot. przestrzegania RODO nałożone w Polsce (stan na dzień 01.05.2020):

  • Bisnode Polska sp. z o.o.943 470 PLN – naruszenie: art. 14 ust. 1 – 3
  • Dolnośląski Związek Piłki Nożnej55 750,50 PLN – naruszenie: 5 ust. 1 lit. f /  32 ust. 1 lit. b / 32 ust. 2
  • Morele.net sp. z o.o.2 830 410 PLN – naruszenie: 5 ust. 1 lit. a / 5 ust. 1 lit. f / 5 ust. 2 / 6 ust. 1 / 7 ust. 1 / 24 ust. 1 / 25 ust. 1 / 32 ust. 1 lit. b / 32 ust. 1 lit. d / 32 ust. 2
  • Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego40 000 PLN – naruszenie: 5 ust. 1 lit. a / 5 ust. 1 lit. f / 5 ust. 1 lit. e / 5 ust. 2 / 24 ust. 1 oraz 2 / 28 ust. 3 / 30 ust. 1 lit. d oraz f / 32 ust. 1 lit. b / 32 ust. 1 lit. c
  • ClickQuickNow sp. z o.o.201 559,50 PLN – naruszenie: 5 ust 1 lit. a w zw. z art. 5 ust. 2 / 7 ust. 3 / 12 ust. 2 / 17 ust. 1 lit. b / 24 ust. 1 / art. 6 ust. 1
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku20 000,00 PLN – naruszenie: 5 ust. 1 lit. c / art. 9 ust. 1
  • Vis Consulting Sp. z o.o.20 000,00 PLN – naruszenie: 31 RODO / art. 58 ust. 1 lit. e oraz f