Obszary przetwarzania

Korzystając z systemu RODO-ONLINE.EU mają Państwo możliwość dodania miejsc przetwarzania danych osobowych w jednostkach, które obsługują jako inspektorzy ochrony danych  lub którego są administratorami. Można opisać każde pomieszczenie z osobna np. sekretariat, serwerownia, pomieszczenia biurowe, lub całe obszary np. budynek, piętro. Wybierając odpowiednie zastosowane zabezpieczenia typu: alarm, stróż, drzwi antywłamaniowe, monitoring, kraty, karty zbliżeniowe itp., możemy w łatwy sposób określić zabezpieczenia zgodnie z wykonaną wcześniej analizą ryzyka. 

Bardzo pomocne okazuje się dołączenie schematu pomieszczeń (rzutu) w formie pliku (jpg, gif, png), można łatwo stworzyć schematy samemu za pomocą programu np. Microsoft Paint. Możemy również na rzucie nanieść kluczowe zabezpieczenia i aktywa dla naszej organizacji: czujki alarmowe, kraty, kamery, czujniki ppoż,  gdzie przechowywana dokumentacja archiwalna, serwery, biurka pracowników ze stacjami PC, gdzie są przechowywane kopie zapasowe, dokumentacja księgowa i kadrowa, na których stanowiskach jest przetwarzany główny program do obsługi firmy lub inne przetwarzające dane osobowe itp.

W każdym momencie mamy możliwość wglądu do aktualnych zabezpieczeń, a w razie potrzeby można je szybko dopasować do nowych zmian, aby polityka ochrony danych osobowych była aktualna, tak jak jej składowe opisujące wykaz budynków/pomieszczeń.