home

Program RODO dla firm i zewnętrznych IOD

Bezpieczne zarządzanie danymi osobowymi w organizacji

Kontrola procesów przetwarzania danych osobowych

Zgodny z RODO i ustawą o Ochronie Danych Osobowych

Dedykowany dla Administratorów i Inspektorów Danych Osobowych

Bezpieczne zarządzanie danymi

Oferta skierowana jest zarówno do podmiotów oferujących outsourcing IOD, jak i wewnętrznych Inspektorów Ochrony Danych.

Stała kontrola uprawnień

automatyczna weryfikacja uprawnień do zbiorów i czynności.

Raport dzienny

regularne wiadomości e-mail z informacją o zgłoszonych incydentach, czy potrzebie weryfikacji uprawnień.

Raporty

rozbudowany moduł generowania raportów umożliwiający wybór danych z poziomu serwisu.

Powiadomienia e-mail

informacja m.in.: o zgłoszonym incydencie, wydarzeniach z kalendarza., zgłoszonym pracowniku.

Przykładowe funkcjonalności serwisu RODO

Rejestr czynności i rejestr kategorii czynności

Rejestry szczegółowo pokazują, w jakich procesach są przetwarzane dane osobowe, w jakim celu, kogo dotyczą oraz jak są zabezpieczane.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka czynności, zasobów, obszarów przetwarzania. Definiowanie zagrożeń i zabezpieczeń.

Rejestr incydentów/naruszeń

Zgłaszanie incydentów, tworzenie naruszeń ochrony danych, ocena naruszenia.

Wydruki i raporty

Wydruk dokumentów z własną stopką. Generowanie raportów dostosowanych do własnych potrzeb.

Wzory i szablony dokumentów

Tworzenie własnych szablonów dokumentów z użyciem tagów (danych zdefiniowanych z serwisie). Dostęp do bazy wzorów dokumentów serwisu RODO Online.

Ewidencja osób upoważnionych

Zarządzanie pracownikami, uprawnieniami do zbiorów, zasobów i czynności. Możliwość generowania oświadczeń i upoważnień. Tworzenie kont użytkownika dla pracowników.

GWARANCJA STAŁEJ CENY

Gwarantujemy dostęp do serwisu w stałej cenie. Nawet jeśli dodamy nowe możliwości, jego cena zostanie na obecnym poziomie. Każdy pakiet zawiera pełną funkcjonalność oprogramowania RODO Online

Pakiet RODO 1

49PLN

499PLN

netto/m-c

netto/rok


Użytkownicy: bez limitu

Liczba firm w obsłudze: 1

Przykładowe szablony zgodne z RODO: TAK

Rejestry czynności: Bez limitu

Wsparcie techniczne: TAK

Pakiet RODO 5

99PLN

999PLN

netto/m-c

netto/rok


Użytkownicy: bez limitu

Liczba firm w obsłudze: 5

Przykładowe szablony zgodne z RODO: TAK

Rejestry czynności: Bez limitu

Wsparcie techniczne: TAK

Pakiet RODO 10

198PLN

1999PLN

netto/m-c

netto/rok


Użytkownicy: bez limitu

Liczba firm w obsłudze: 10

Przykładowe szablony zgodne z RODO: TAK

Rejestry czynności: Bez limitu

Wsparcie techniczne: TAK

MODUŁY DODATKOWE

MODUŁ OBSŁUGI SZKOLEŃ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Pakiet RODO 1

39PLN

390PLN

netto/m-c

netto/rok

Pakiet RODO 5

79PLN

790PLN

netto/m-c

netto/rok

Pakiet RODO 10

159PLN

1590PLN

netto/m-c

netto/rok

MODUŁ OBIEGU DOKUMENTÓW

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Pakiet RODO 1

9PLN

90PLN

netto/m-c

netto/rok

Pakiet RODO 5

19PLN

190PLN

netto/m-c

netto/rok

Pakiet RODO 10

38PLN

380PLN

netto/m-c

netto/rok

Poznaj opinie naszych klientów

Z serwisu korzystam od sierpnia 2019 roku. Serwis wspomaga moja pracę jako Inspektora ochrony danych. Serwis został wdrożony u kilku moich klientów, które wspomagam w zakresie ochrony danych osobowych. Bardzo duże zaangażowanie po stronie producenta. Słuchają uwag i wprowadzają sugerowane funkcjonalności, szybko odpowiadają na zgłoszenia.

Andrzej Pomarański
Inspektor Ochrony Danych

5/5

Z serwisu korzystam od 2019 roku jako oprogramowanie do zarządzania polityką ochrony danych osobowych w 5 firmach, które obsługuję jako Inspektor Ochrony Danych. Polecam serwis wszystkim IOD do codziennej pracy.

Janusz Malinowski
Firma Bajan

5/5

RODO Online sprawdza się bardzo dobrze jako narzędzie do obsługi firm w zakresie ochrony danych osobowych. Atutem oprogramowania jest nieograniczona osobowo możliwość współpracy z pracownikami Administratora na różnych poziomach dostępu, co znacznie ułatwia wywiązywanie się z obowiązku nadzoru nad zgodnością działalności z RODO w tym prowadzenia szkoleń. Polecam.

Tomasz Koptyra
koptyra.pl = wdrożenia i obsługa RODO

5/5

A gdyby ktoś mógł zająć się RODO za Ciebie?

Outsourcing funkcji IOD (Inspektora Ochrony Danych) to sprawdzona i akceptowana przez UODO forma przejęcia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Wszelkie wzory i szablony dokumentów w serwisie RODO Online chronione są prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właścicielem praw autorskich do wzorów i szablonów dokumentów jest firma PHU Elka Radosław Miczyński.