Dla kogo stworzyliśmy System RODO ONLINE?

System RODO ONLINE umożliwia sprawne, a jednocześnie bezpieczne zarządzanie uprawnieniami dostępu do zbiorów danych osobowych,
zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.
Aplikacja skierowana jest zarówno do podmiotów oferujących zewnętrzne usługi IOD, jak i Inspektorów Ochrony Danych działających wewnątrz firmy.

Zarządzanie uprawnieniami do zbiorów danych osobowych

Pracownicy

Zarządzanie pracownikami, uprawnieniami do zbiorów danych osobowych oraz upoważnieniami.

Zasoby/Aktywa

Zarządzanie zasobami umożliwiającymi przetwarzanie zbiorów danych osobowych.

Incydenty

Zgłaszanie oraz przetwarzanie przypadków naruszeń dostępu do zbiorów danych osobowych.

Rejestr czynności przetwarzania

Dokumenty szczegółowo pokazujące w jakich procesach są przetwarzane dane osobowe, w jakim celu, kogo dotyczą oraz jak są zabezpieczane.

Obszary przetwarzania

Tworzenie struktury miejsc, w których przechowywane są zasoby przetwarzające zbiory danych osobowych.

Szablony dokumentów

Tworzenie własnych szablonów dokumentów z użyciem danych predefiniowanych w serwisie RODO ONLINE

Funkcje systemu

System wspomaga utrzymywanie stałej kontroli nad uprawnieniami do zbiorów danych osobowych, przechowuje dokumenty w formie elektronicznej.

 
STAŁA KONTROLA UPRAWNIEŃ

Powiadomienia e-mail

Stały monitoring aktualnych uprawnień: powiadamianie Inspektora Ochrony Danych o kończących się uprawieniach, konieczności weryfikacji uprawnień trwających dłużej niż 6 miesięcy, a także informowanie o przesłanych wioskach ws. nadania uprawnień oraz o zgłoszonych incydentach (naruszeniach).

MODUŁ RAPORTÓW

Możliwość wyboru danych zawartych w raportach

Rozbudowany moduł generowania raportów, umożliwiający wybór danych z poziomu panelu. Raporty dostępne są zarówno z konta Inspektora Ochrony Danych, jak i z profilu ADO.

Zalety systemu RODO ONLINE

PRZYJAZNY PANEL

Zarządzanie nieograniczoną liczbą firm

Serwis RODO ONLINE pozwala na zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych osobowych wielu firm w ramach jednego konta klienta. Każda z obsługiwanych firm ma własny panel zarządzania.

NOWOCZESNOŚĆ

Responsywny serwis

Serwis RODO Online jest responsywny, oferuje dostęp do pełnej funkcjonalności niezależnie od rodzaju urządzenia (np. laptop, tablet, smartfon), dostosowując sposób wyświetlania treści do wielkości aktualnie używanego ekranu.

PRZEJRZYSTOŚĆ

W pełni funkcjonalna darmowa licencja

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy, użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnej miesięcznej licencji.

OSZCZĘDNOŚĆ

Model SaaS

Zgodnie z modelem Software as a Service, Klient nie musi instalować aplikacji na własnym komputerze, a obowiązek zarządzania, aktualizacji i pomocy technicznej leży po stronie dostawcy usługi. Klient nie ponosi także dodatkowych kosztów związanych z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym.

NIEZALEŻNOŚĆ

Własne szablony dokumentów

Serwis RODO ONLINE udostępnia Klientom standardowe szablony dokumentów, jednak każde konto IOD ma możliwość tworzenia własnych szablonów, wykorzystując przyjazny edytor tekstowy oraz zmienne (tagi) reprezentujące predefiniowane elementy szablonu.

FUNKCJONALNOŚĆ

Intuicyjny moduł wniosków

Wnioski o nadanie uprawnień dostępu do zbiorów danych osobowych przesyłane są do Inspektora Ochrony Danych za pomocą formularza będącego częścią systemu RODO ONLINE. Formularz oparty jest na danych wprowadzonych do systemu przez IOD.

Cennik

Oferta skierowana jest zarówno do podmiotów oferujących outsourcing IOD, jak i wewnętrznych Inspektorów Ochrony Danych.

pakiet umożliwający obsługę max. pięciu aktywnych firm

99,00/miesiąc netto

ZAREJESTRUJ SIĘ
pakiet umożliwający obsługę max. dziesięciu aktywnych firm

198,00/miesiąc netto *

ZAREJESTRUJ SIĘ
pakiet umożliwający obsługę jendej firmy

49,00/miesiąc netto**

ZAREJESTRUJ SIĘ

* - 297 zł za możliwość obsługi 11-15 firm, 396 za możliwość obsługi zł 16-20 firm, itd.
** - oferta przeznaczona dla ADO pełniącego funkcję IOD.

Najnowsze wpisy na blogu

Szkolenia w czasie Koronawirusa

Każdy z Państwa zapewne wie jak ważne są szkolenia pracowników, podwykonawców realizujących zadania w interesie administratora danych osobowych (ADO). W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znajdziemy w kilku miejscach odniesienia dotyczące szkoleń.

0 komentarzy

Czy ochroniarz może żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość ?

Kolejny artykuł, w którym staramy się odpowiedzieć na pytanie często zadawane Inspektorowi Ochrony Danych: czy ochroniarz, pracownik ochrony może żądać okazania dokumentu tożsamości (wylegitymowania). Zazwyczaj w przypadkach, gdy wpuszcza osobę trzecią czy pracownika firmy na teren chroniony biurowca czy zakładu produkcyjnego.  Legitymowanie jest czynnością administracyjno – porządkową służącą potwierdzeniu tożsamości. Do tej czynności uprawniony jest […]

0 komentarzy

Nagrywanie rozmów telefonicznych a RODO

RODO niewątpliwie zmieniło w jakimś stopniu nasze życie. Oczywiście, najbardziej widoczne są dla nas kolejne wyskakujące okienka na portalach informujące o wszystkich wymaganych przez rozporządzenie warunkach dot. przetwarzania danych osobowych. Nagrywanie rozmów również nie pozostało wolne od wpływu nowej rzeczywistości prawnej. Nagrywanie rozmów telefonicznych do celów zawodowych lub w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wymaga […]

0 komentarzy

Usługi ODO

WYCENA USŁUG IOD

W sprawie wyceny usług IOD, czyli:

  • wykonanie audytu wstępnego,
  • wykonanie Polityki bezpieczeństwa (niezbędna dokumentacja przetwarzania danych osobowych),
  • obsługa RODO.

proszę kontaktować się pod numerem telefonu +48 693 334 664, lub mailowo kontakt@rodo-online.eu.

OFERTA USŁUG RODO

W ramach usługi RODO oferujemy:

  • opracowanie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych,
  • weryfikację poprawności przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO i ustawą ODO,
  • opracowanie sprawozdań i udział w kontrolach PUODO,
  • szkolenie pracowników i osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie RODO i Ustawy ODO.

Wszelkie wzory i szablony dokumentów w serwisie RODO Online chronione są prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właścicielem praw autorskich do wzorów i szablonów dokumentów jest firma PHU Elka Radosław Miczyński.

Kontakt

Kontakt handlowy
Tomasz Anyszko
kontakt@rodo-online.eu
tel. +48 693 334 664
PHU ELKA Radosław Miczyński
Wilkanowo, ul. Kosowa 3A
66-008 Świdnica
tel./fax: 68 478 48 38
tel./fax: 68 453 31 65
Pomoc techniczna
pomoc@rodo-online.eu
tel. +48 885 206 000
tel. +48 885 960 500

Polityka prywatności

© PHU ELKA